Bydgoski Grant Ekologiczny - „ENERGIA – NIEWIDZIALNY SKARB”

SZKOLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE EKOLOGICZNE „ENERGIA – NIEWIDZIALNY SKARB” realizowane w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego W przedsięwzięciu mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VII oraz VIII. Termin:maj – zakończenie październik Etapy działań: 1. Przeprowadzenie przez uczniów wywiadów z mieszkańcami (rodziny, sąsiedzi, pracownicy szkoły, itp.). Ankieta do pobrania u nauczycieli. 2. Opracowanie statystyczne wyników ankiety, dokonanie oceny świadomości społeczeństwa na temat gospodarowania energią i przedstawienie własnych propozycji, mających na celu racjonalne gospodarowanie zasobami energetycznymi. Zakłada się dwie formy takiego opracowania: a/ dla klas IV – V – plansza, folder, b/ dla klas VI – VIII – multimedialne. 3. Wybór i ocena najlepszych opracowań – osobno dla każdego poziomu. 4. Prezentacje nagrodzonych opracowań na forum szkolnym. Zapraszamy! Nauczyciele: Maria Polak, Ewa Rogalska, Ewa Śliwińska