"Bydgoskie Półkolonie 2019"

Szkoła Podstawowa nr 63 Z Oddziałami Sportowymi zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ramach realizacji projektu „Bydgoskie półkolonie 2019”. (szczegółowe informacje na stronie Miasta Bydgoszczy https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/ )

W SP 63 realizowane będą następujące turnusy półkolonii:

Turnus 1.          24 – 28 czerwca 2019

Turnus 2.          1 – 5 lipca 2019

Turnus 8.          19 – 23 sierpnia 2019

Turnus 9.          26 – 30 sierpnia 2019

 

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczeń (ze strony internetowej lub w formie papierowej z sekretariatu szkoły) i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do sekretariatu szkoły w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019 r. (pn, śr i pt w godz. 7.30 – 15.30, wt, czw w godz. 7.30 – 17.00.

 

Na każdy wybrany turnus należy złożyć osobny komplet dokumentów (karta kwalifikacyjna, oświadczenia, ksero szczepień lub podpis pielęgniarki)

 

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

 

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00. w siedzibie szkoły

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 r. na konto bankowe SP 63. Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.

Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019 r., o godzinie 12.00. w siedzibie SP 63.

Zapraszamy do zapisów.  Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.

 

 


Pliki do pobrania: