Czar 2 kółek - zgłoszenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w rowerowych zawodach "Czar 2 kółek". Zgody dotyczące udziału w imprezie można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej. Wypełnione druki należy oddać do sekretariatu do 19.04.2019r.