Informacja dotycząca strajku w szkole

Szanowni Państwo,

informuję, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w Szkole Podstawowej nr 63 (93,5% pracowników szkoły opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej),

prawdopodobnie od  poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania wystąpią trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem.

Większość nauczycieli deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole (w świetlicy, budynku głównym) będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników  otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r. i jest to dla mnie kryzysowa sytuacja. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi.

O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informował Państwa codziennie poprzez dziennik elektroniczny i szkolną stronę Internetową.

Ponadto informuję, że pod adresem https://www.bydgoszcz.pl/ w zakładce STRAJK NAUCZYCIELI znajdują się ważne dla Państwa (Rodziców) informacje, w tym dla rodziców uczniów do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Strona ta będzie również aktualizowana na bieżąco.

Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,

 

Przemysław Kotłowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy