Pedagog i psycholog

 

Gabinety specjalistów szkolnych – pedagoga i psychologa szkolnego mieszczą się w pawilonie kształcenia zintegrowanego w sali nr 6 (klasy I – III) oraz w dużej szkole w sali 204 (klasy IV - VII).

 

Godziny pracy specjalistów szkolnych:

 

PAWILON:

 

Pedagog, Dorota Maternowska:

- poniedziałek 11.30- 16.30,

- środa 7.30- 10.30,
- czwartek 8.00- 10.00.

 

Psycholog, Małgorzata Myślińska:
- poniedziałek 9.00- 13.00,
- wtorek 12.15- 15.45,
- środa 8.00- 13.00,
- czwartek 7.45 - 11.45,
- piątek 12.00- 15.30.

 

DUŻA SZKOŁA:

 

Pedagog, Małgorzata Tomkiewicz:
- poniedziałek 8.00- 11.30
- wtorek 11.00- 15.00
- środa 10.30- 13.00
- czwartek 10.00- 16.00
- piątek 8.00- 14.00

 

 
Psycholog, Dorota Myszka:
- wtorek 8.00- 11.00,
- środa 13.00- 16.00,
- czwartek 13.30- 16.30

 

Do obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego należy:

 

- prowadzenie działań i badań diagnostycznych,

- określanie, organizowanie i prowadzenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania (prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych),

- wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

 

Kontakt telefoniczny:

 

784-600-190 (pawilon)

 

885-553-695 (duża szkoła)

 

Kontakt mailowy: specjalistasp63@gmail.com