Biblioteka

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Od poniedziałku do czwartku - 8:00 - 15:45

W piątki - 8:00 - 14:00 

 

 

Więcej informacji na:

 

biblioteka-sp63.blogspot.com

 

 

 

 

ZBIORY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Nasz księgozbiór liczy około 26 000 woluminów. Większość zbioru głównego stanowią lektury szkolne, beletrystyka i książki popularnonaukowe. W czytelni wyodrębniono księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie, informatory, atlasy, słowniki, cenne książki albumowe itp. Nie są one wypożyczane do domu, ale można z nich skorzystać na miejscu w czytelni.

Posiadamy też bogaty wybór czasopism dla dzieci i nauczycieli np. Kubuś i przyjaciele , Victor Junior, Kumpel, Młody Technik, Życie Szkoły, Język polski w szkole, Biblioteka w Szkole, Wychowawca.

Zbiory w bibliotece szkolnej zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ( UKD).

Do dyspozycji czytelników są dostępne katalogi : alfabetyczny, tytułowy i rzeczowy.

 

 

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63

1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 63.

 

2.W wypożyczalni obowiązuje cisza.

 

3.Książki wypożycza się bezpłatnie.

 

4.Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 21 dni.W wyjątkowych przypadkach termin można przedłużyć.

 

5.Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę).

 

6.Wypożyczone książki należy szanować.

 

7.Spożywanie posiłków w wypożyczalni oraz ich przynoszenie jest zabronione.

 

8.Przed wypożyczeniem czytelnik powinien książkę obejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia.

 

9.Książkę zagubioną lub zniszczoną uczeń winien odkupić, względnie ofiarować w zamian inną książkę uznaną przez nauczyciela bibliotekarza za równowartościową.

 

10.Pod koniec roku szkolnego wszystkie książki (i inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

 

11.Uczeń nieprzestrzegający regulaminu może być zawieszony w prawach czytelnika.

 

REGULAMIN CZYTELNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63

1.W czytelni obowiązuje cisza.

 

2.Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły przestrzegający jej regulaminu.

 

3.Z czasopism i księgozbioru czytelni można korzystać tylko na miejscu.

 

4.Wynoszenie książek i czasopism poza czytelnię bez zgody nauczyciela bibliotekarza jest zabronione.

 

5.Uczeń korzystający z czytelni powinien wpisać się do zeszytu ewidencji.

 

6.Należy szanować czasopisma i książki.

 

7.Po książki z księgozbioru podręcznego należy zwrócić się do nauczyciela bibliotekarza, z czasopism korzysta się samodzielnie.

 

8.Wykorzystane czasopisma należy odnieść na ustalone miejsce, a książki oddać nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

9.Przebywanie w czytelni w kurtkach i płaszczach oraz ich przynoszenie jest zabronione.

 

10.Spożywanie posiłków w czytelni jest zabronione.

 

11.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje:

- powiadomienie wychowawcy,

 

- zawieszenie w prawach czytelnika,

 

- obniżenie oceny z zachowania.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 W BYDGOSZCZY

Przed korzystaniem z komputerów należy zapoznać się z regulaminem!

1. Z czytelni multimedialnej mogą korzystać nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, w celu zdobycia informacji i poszerzenia wiedzy.

 

2. Czytelnia multimedialna jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

 

3. Pierwszeństwo korzystania z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.

 

4. Z czytelni multimedialnej można korzystać tylko za zgodą i w obecności nauczyciela bibliotekarza.

 

5. Korzystanie z komputerów możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem bibliotekarzem.

 

6. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.

 

7. Bez zgody nauczyciela bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego.

 

8. Korzystający z komputera odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).

 

9. Każdy nośnik danych przed użyciem musi być sprawdzony programem antywirusowym.

 

10.Przy jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba.

 

11.Za łamanie Regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z czytelni multimedialnej.

 

W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z czytelni multimedialnej czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.