Statut szkoły

Ze statutem szkoły można zapoznać się w sekretariace szkoły, bibliotece szkolnej lub przeanalizować podczas umówionej konsultacji z nauczycielem - wychowawcą.

Czytaj więcej!

Procedury COVID-19

Procedury COVID-19

Czytaj więcej!