Świetlica

 

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej w czasie, w którym rodzice pracują zawodowo. Do świetlicy przyjmuje się wychowanków na prośbę rodziców.

 

WNIOSEK do pobrania na rok 2023/2024

 

Świetlica jest otwarta we wszystkie dni zajęć dydaktycznych:

 

dla klas I - III od 7.00 do 17.00

 

dla klas IV - VIII

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

Rozkład zajęć stałych (klasy I - III)
7.00 – 8.00     Zajęcia opiekuńcze, porządkowe, samoobsługowe.
8.00 – 11.30     Zabawy indywidualne wg pomysłów i zainteresowań dzieci.
Zajęcia programowe wynikające z planu pracy oraz harmonogramu działań doraźnych.
11.30 – 12.00     Przygotowania do obiadu.
12.00 – 14.30     Obiad, wypoczynek poobiedni.
14.30 – 16.30     Pomoc dzieciom w nauce i odrabianiu prac domowych.

Gry i zabawy stolikowe.
Projekcje filmów i bajek dla dzieci.
Porządkowanie świetlicy i przygotowanie do wyjścia ze świetlicy.

Świetlica dysponuje pomieszczeniami dostosowanymi do zajęć ruchowych oraz manualnych, każdego roku doposażanymi dzięki składkom rodziców (dobrowolna kwota 75zł/na cały rok szkolny).
W naszej świetlicy opiekę dzieciom zapewnia zespół wykwalifikowanych wychowawczyń, które w czasie zajęć i zabawy rozwijają zainteresowania dzieci, kształtują nawyki kultury życia codziennego, nawyki higieniczne, rozwijają samodzielność, współpracują z rodzicami i wychowawcami. Każdego dnia realizujemy zajęcia czytelnicze, ruchowe i plastyczne.