Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor Szkoły

mgr Przemysław Kotłowski

 

Wicedyrektorzy

mgr Alina Gromacka, mgr Małgorzata Gawarecka, mgr Maciej Wiśniewski