Pedagog i psycholog

 Gabinety specjalistów szkolnych – pedagoga i psychologa szkolnego mieszczą się w pawilonie kształcenia zintegrowanego w sali nr 6 (klasy I – III) oraz w dużej szkole w sali 204 (klasy IV - VIII).

 

Godziny pracy specjalistów szkolnych:

 

PAWILON:

 

Psycholog, Małgorzata Myślińska:
       * poniedziałek: 8:00- 15:30,
       * wtorek: 12:30- 16:00,
       * środa: 8:00- 15:30,
       * czwartek: 8:00- 11.30,
       * piątek: 12:00- 16:00
 

 

BUDYNEK GŁÓWNY:

 

Pedagog, Agata Żmijewska:
        * poniedziałek 8.00 - 12.00
        * wtorek 12:00 - 13:00
        * środa 12:00 - 13:00
        * piątek 9:30 - 11:30
 
Pedagog, Daria Bartoszek
        * wtorek 10:45 - 11:45
        * środa 10:45 - 13:45
        * czwartek 10:45 - 11:45 i 12:40 - 13:40
        * piątek 11:45 - 14:45
 
        
Psycholog, Dorota Myszka:
       * poniedziałek: 14:00 -17:00,
       * wtorek: 8:00- 12:00,
 

 

Do obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego należy:

 

- prowadzenie działań i badań diagnostycznych,

- określanie, organizowanie i prowadzenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania (prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych),

- wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

 

Kontakt telefoniczny:

 

784-600-190 (pawilon)

 

885-553-695 (budynek główny)

 

Kontakt mailowy: specjalistasp63@gmail.com