Pedagog i psycholog

 W okresie nauki zdalnej dyżur:

 

***psychologa:

 

---> dla rodziców uczniów klas IV-VIII na platformie MS Teams we wtorki od 9.30 do 11.00

 

***pedagoga szkolnego

 

---> dla rodziców na MS Teams codziennie od 10.30 do 12.00 

 

Gabinety specjalistów szkolnych – pedagoga i psychologa szkolnego mieszczą się w pawilonie kształcenia zintegrowanego w sali nr 6 (klasy I – III) oraz w dużej szkole w sali 204 (klasy IV - VIII).

 

Godziny pracy specjalistów szkolnych:

 

PAWILON:

 

Psycholog, Małgorzata Myślińska:
       * poniedziałek: 9:30- 13:30,
       * wtorek: 12:20- 15:50,
       * środa: 9:00- 14:30,
       * czwartek: 8:00- 11.30,
       * piątek: 12:00- 15:30
 

 

DUŻA SZKOŁA:

 

Pedagog, Małgorzata Tomkiewicz:
        codziennie (pn - pt) od 8.00 do 12.00.
 
        
Psycholog, Dorota Myszka:
       * wtorek: 8:00 -11:15,
       * środa: 13:15- 16:00,
 

 

Do obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego należy:

 

- prowadzenie działań i badań diagnostycznych,

- określanie, organizowanie i prowadzenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania (prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych),

- wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

 

Kontakt telefoniczny:

 

784-600-190 (pawilon)

 

885-553-695 (duża szkoła)

 

Kontakt mailowy: specjalistasp63@gmail.com