Gdzie szukać pomocy ?

 

INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA

UDZIELAJĄCE POMOCY UCZNIOM I ICH RODZICOM

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Nr 1 w BYDGOSZCZY

ul. Obrońców Bydgoszczy 1, tel. 52 322 34 21

ul. Jana III Sobieskiego 10, tel. 52 322 52, 06 52 322 52 07, 667662984

- wczesna diagnoza psychologiczno – logopedyczna,

- badania dojrzałości szkolnej,

- zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,

- doradztwo w wyborze kształcenia zawodowego,

- indywidualne porady,

- diagnoza dzieci z wadą wzroku, słuchu i z autyzmem,

- orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Nr 2 w BYDGOSZCZ

ul. Gawędy 5, tel. 52 322 80 32, 697 910 785

- wczesna diagnoza psychologiczno – logopedyczna,

- badania dojrzałości szkolnej,

- zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,

- doradztwo w wyborze kształcenia zawodowego,

- indywidualne porady,

- diagnoza dzieci z wadą wzroku, słuchu i z autyzmem,

- orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA "FAMA"

ul. Toruńska 50, tel. 52 348 45 39

- terapia indywidualna i grupowa,

- kompleksowe badania psychologiczno – pedagogiczne,

- badanie możliwości intelektualnych,

- określenie predyspozycji i uzdolnień wraz z poradą dotyczącą dalszego kierunku edukacji lub zatrudnienia.

 

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ul. Sułkowskiego 58a, tel. 52 372 11 82 (Poradnia dla dorosłych);

52 371 01 58 (Poradnia dla dzieci i młodzieży)

- diagnoza i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych,

- diagnoza zaburzeń rozwojowych,

- zapobieganie nawrotom choroby u dorosłych, dzieci i młodzieży,

- psychoterapia indywidualna i grupowa,

- leczenie wad wymowy,

- pełna diagnoza psychologiczna,

- leczenie padaczki,

- terapia odwykowa w pełnym zakresie,

- badania EEG.

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO „Stawowa”

ul. Stawowa 1, tel. 52 373 85 86, 52 373 64 79

- diagnoza i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych,

- diagnoza zaburzeń rozwojowych.

 

KLINIKA PSYCHIATRII COLLEGIUM MEDICUM

ul. Kurpińskiego 19, tel. 52 585 40 39, 52 585 42 56

- zaburzenia odżywiania,

- depresja,

- zaburzenia zachowania.

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w BYDGOSZCZY

ul. Konarskiego 1-3Budynek C, IV piętro, pokoje 412 - 417 i 431, tel. 52 583 54 13

- doradztwo rodzinne,

- placówki interwencyjne dla dzieci i młodzieży.

 

REJONOWY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul.Żwirki i Wigury 11, tel. 52 373 01 31

- przemoc w rodzinie,

- alkoholizm, narkomania,

- ubóstwo,

- bezrobocie,

- niepełnosprawność.

 

KOMISARIAT POLICJI SZWEDEROWO

ul. Toruńska 19 A, tel. 52 525 52 69, 52 525 52 60

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY  VI WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

ul.Grudziądzka 45, tel. 52 325 33 86

 

INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA

UDZIELAJĄCE POMOCY W RÓŻNYCH FORMACH UZALEŻNIENIA

 

BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI TERAPII UZALEŻNIEŃ

i PROFILAKTYKI BORPA w BYDGOSZCZY

ul. Przodowników Pracy 12, tel. 52 375 54 05; 52 361 76 82

ul. Porazińskiej 9, tel. 344 52 82 (filia)

www.borpa.bydgoszcz.pl

- profilaktyka uzależnień,

- rozwiązywanie problemów alkoholowych,

- pomoc dla dzieci i młodzieży.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII w BYDGOSZCZY

ul. Świętojańska 17, tel. 52 321 54 00

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII – PORADNIA KONSULTACYJNA w BYDGOSZCZY

ul. Brzozowa 28, tel. 52 371 19 08

www.ptzn.bydgoszcz.com

- uzależnienia od narkotyków, alkoholu, nikotyny, substancji psychoaktywnych.

 

MONAR – PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ w BYDGOSZCZY

ul. Bohaterów Kragujewca 11, tel. 52 361 21 43(poniedziałek – piątek od 10.00 – 18.00)

www.monar.bydgoszcz.pl

- poradnictwo dla młodzieży,

- poradnictwo dla rodzin i rodziców,

- diagnoza uzależnienia,

- grupa terapeutyczna dla młodzieży uzależnionej,

- grupa wsparcia dla młodzieży eksperymentującej,

- grupa psychoedukacyjna dla rodzin dzieci uzależnionych,

- grupa wsparcia dla rodzin dzieci uzależnionych,

- konsultacje psychiatryczne,

- grupa wsparcia dla "neofitów",

- konsultacje psychologiczne.

 

WOJEWÓDZKA PORADNIA ODWYKOWA w BYDGOSZCZY

ul. Dworcowa 67, tel. 52 321 35 00

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w BYDGOSZCZY

ul. Bernardyńska 3, tel. 52 379 34 05

 

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

dla województwa kujawsko - pomorskiego

tel. 801 120 002

 

TELEFON ZAUFANIA „ZATRZYMAJ PRZEMOC”

tel. 800 12 01 48 (numer bezpłatny)

TELEFON ZAUFANIA DO SPRAW RODZIN

tel. 52 322 88 11

ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA

tel. 22 641 15 01

 

MIEJSKA PORADNIA RODZINNA w BYDGOSZCZY

ul. Gdańska 1, tel. 52 321 11 26

- terapia rodzin,

- poradnictwo.

BYDGOSKIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY

ul. Dunikowskiego 2, tel. 52 375 33 82

- terapia rodzin,

- poradnictwo.

OŚRODEK PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ w BYDGOSZCZY

ul. Jagiellońska 61a, tel. 52 340 11 76

- grupy wsparcia dla młodzieży,

- grupy terapeutyczne,

- porady indywidualne.