Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy 

numer konta: 17 9484 1189 2900 0900 0310 0001

Przy wpłacie na konto prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której dziecko uczęszcza.