Konkurs Edukacja przez szachy

22.03.2023 r. w SP 63 odbył się wewnątrzszkolny Konkurs Edukacja przez szachy - preludium talentów uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu było: rozwijanie logicznego myślenia, wdrażanie do stosowania zasad fair – play, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań dzieci, stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa oraz wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczniów klas IV - VIII naszej szkoły. Do turnieju zgłosiło się 22 uczniów. Konkurs został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 11 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 4 punkty z możliwych 7. Są to: Patryk Wójtowicz 6,5 pkt, Gracjan Zieliński 5 pkt, Natalia Huk 5 pkt, Ada Urbańska 4,5 pkt, Antoni Rubaszewski 4,5 pkt, Albert Malinowski 4,5 pkt, Bartosz Górka 4 pkt, Tomasz Sowiński 4 pkt, Wojciech Łukomski 4 pkt, Nikodem Kozłowski 4 pkt i Igor Przybylski 4 pkt. Etap wojewódzki odbędzie się w maju w Zespole Szkół w Barcinie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.