Rekrutacja - Informacje, terminy, dokumenty

 

REKRUTACJA

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA - "IDZIEMY DO SZKOŁY"

 

Ze względu na dużą ilość kandydatów do klasy I pływackiej w roku szkolnym 2023/24 
na próbę sprawności w dniu 13.03.2023 r, 
o godz. 16:00 zapraszamy dziewczynki, a chłopców o godz. 16:45.
 
Przypominamy również, że warunkiem zakwalifikowania dziecka do w/wym oddziału jest oprócz pozytywnego wyniku  próby sprawności , dostarczenie do  sekretariatu szkoły do dnia 23.03.2023 r orzeczenia lekarskiego  o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki  w szkole lub oddziale sportowym  wydane przez lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

 

 STRONA NABORU:  naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz

 

Rekrutacja do klas I oraz wyższych niż I na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się według poniższych terminarzy.

 

Terminarz - klasy I

Terminarz - klasy wyższe niż I

 

LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY UZYSKALI POZYTYWNY WYNIK PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Ważne!

 

Uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej  nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się i przyjęciem dziecka do klasy sportowej. 28 marca 2023r. zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych z najwyższą liczbą punktów wśród dziewcząt oraz wśród chłopców, a także lista kandydatów niezakwalifikowanych. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli podjęcia przez dziecko nauki w klasie pływackiej. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczny z rezygnacją. Na druku potwierdzenia woli należy dopisać: 

 

Wyrażam zgodę na podjęcie przez moje dziecko nauki w klasie sportowej o profilu pływanie.

 

Niezbędne są i tym razem podpisy obydwojga rodziców/opiekunów prawnych.

 

Druk potwierdzenia woli można pobrać:

1) ze strony naborowej

2) ze strony szkoły

3) z sekretariatu

 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

 

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

DRUK POTWIERDZENIA WOLI - ODDZIAŁ SPORTOWY O PROFILU PŁYWANIE

 

DRUK POTWIERDZENIA WOLI - ODDZIAŁ OGÓLNODOSTĘPNY

 

 

 

 

Zestaw prób obowiązujących przy naborze do klasy I - pływanie 

Zestaw prób obowiązujących przy naborze do klasy IV - pływanie

(Opracowane i zatwierdzone przez Polski Związek Pływacki)

Podanie - klasa IV - pływanie

 

 Zestaw prób obowiązujących przy naborze do klas IV - koszykówka

Podanie - klasa IV - koszykówka