Zadanie Planowanie

Koordynator i prowadzący Damian Wesołowski - szkolny doradca zawodowy.
 
Ogłaszamy nabór na zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic w ramach projektu „ZADANIE PLANOWANIE” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
 
Zainteresowane osoby wypełniają formularz zgłoszenie i deklarację uczestnictwa z oświadczeniem.
dokumenty trafiają do sekretariatu lub bezpośrednio do koordynatora - pana Damiana Wesołowskiego