Zadanie Planowanie

Koordynator i prowadzący Damian Wesołowski - szkolny doradca zawodowy.
 
Zajęcia indywidualne - termin i miejsce ustalone z uczniem
 
Zajęcia grupowe:
I grupa - poniedziałek 15:45 - 16:45 pierwsze zajęcia w poniedziałek po zakończeniu nauki zdalnej
II grupa - wtorek 15:45 - 16:45 pierwsze zajęcia we wtorek po zakończeniu nauki zdalnej
III grupa - środa 15:45 - 16:45 pierwsze zajęcia w środę po zakończeniu nauki zdalnej